React programer

Limit Prime Podgorica Stalni

Tražimo odličnog React programera koji poznaje mehanizme za autorizaciju, CSS pretprocesore i RESTful API-je i usluge.

 

Odgovornosti:

 • Razvoj novih funkcija okrenutih korisnicima koristeći React.js
 • Formiranje komponenti za višekratnu upotrebu i front-end biblioteke za buduću upotrebu
 • Prevod dizajna i žičanih okvira u visokokvalitetan kod
 • Optimiziranje aplikacije za maksimalnu brzinu i skalabilnost
 • Sarađivanje s drugim članovima tima
 • Iskustvo rada u agilnom razvojnom okruženju

 

Kvalifikacije:

 • 3+ godine softverskog inženjeringa i praktičnog iskustva u programiranju u Front-end razvoju
 • Poznavanje JavaScript-a i TypeScript-a
 • Temeljno razumijevanje React.js-a i njegovih osnovnih principa
 • Iskustvo sa RESTful API-jima i uslugama
 • Iskustvo u arhitekturi biblioteka komponenti, izgradnji višekratnih UI komponenti
 • Poznavanje savremenih mehanizama autorizacije, kao što je JSON Web Token
 • Iskustvo sa CSS predprocesorima
 • Poznavanje modernog frontenda
 • Iskustvo sa responzivnim dizajnom
 • Čvrsto razumijevanje problema kompatibilnosti među-platformskih pretraživača i optimizacije koda

 

Ako želite postati dio Limit Prime tima, pošaljite svoj CV na: hr@limitprime.com ili popunite formular .

Ili se prijavite na engleskom:

https://limitprime.com/en/career?job=mid-senior-react-developer

Srećno!

jobhub
Limit Prime limitprime.com

Kompanija Limit Prime širi svoj tim i traži nove članove.