Database Administrator

Lovćen banka Podgorica Stalni

Ako ste zainteresovani da svoju karijeru gradite u domaćoj i perspektivnoj Banci, posjedujete radni elan, spremni ste za radne izazove, prijavite se za posao u Lovćen banci.

 

Lovćen banka raspisuje oglas za izbor: 

 

Database Administrator – 1 izvršilac

 

Mjesto rada: Podgorica

 

Ključne odgovornosti:

 • Vrši poslove instalacije, održavanja i primjene DB softvera kao i optimizacije i praćenje rada DB resursa
 • obavlja poslove administriranja baze podataka,
 • prati karakteristike i ponašanje baze podataka u radnim uslovima i vrši optimizaciju DB resursa,
 • održava sistem upravljanja bazom podataka,
 • u saradnji sa projektantima i programerima radi na projektovanju logičke strukture podataka,
 • ostvaruje saradnju sa korisnicima u fazi kreiranja zahtjeva, modeliranja podataka i procesu projektovanja i realizacije
 • vrši implementaciju aplikativnog softvera i programskih paketa u organizacione dijelove Banke,
 • određuje prava korisnika i zaštitu tajnosti u toku funkcionisanja informacionog sistema,
 • definiše postupke obnove oštećenih podataka i vrši oporavak baze,
 • učestvuje u definisanju uslova za integraciju sa internim i eksternim aplikacijama,
 • obavlja testiranje programskih rješenja prije njihove upotrebe, te distribuciju aplikativnog softvera,
 • vodi brigu o zaštiti podataka,
 • izrađuje tehničku dokumentaciju, uputstva za korisnike i učestvuje u njihovoj obuci,
 • radi na vlastitom stručnom usavršavanju,
 • obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Potrebna znanja i vještine:

 • VSS – PMF ili ETF ili slično usmjerenje
 • Neophodno radno iskustvo na istim poslovima od minimum 12 mjeseci
 • Neophodno poznavanje engleskog jezika
 • Neophodno poznavanje MS Cluster tehnologije
 • Neophodno poznavanje baza podataka (PostgreSQL, MySql, Microsoft SQL).

 

Kako da aplicirate?

Ukoliko ste zainteresovani za rad u Lovćen banci, molimo Vas da svoju biografiju sa motivacionim pismom dostavite na e-mail adresu posao@lovcenbanka.me, najkasnije do 04.11.2021. godine.

Srećno!

 

jobhub
Lovćen banka lovcenbanka.me

Kompanija Lovćen banka širi svoj tim i traži nove članove.