Crna Gora kreira dobre uslove za razvoj ICT sektora!

Najnoviji ICT Regulatory Tracker pokazuje da naša zemlja uspješno implementira regulatorni okvir EU za elektronske komunikacije.

Crna Gora kreira dobre uslove za razvoj ICT sektora! slika

Rezultati najnovijeg ICT Regulatory Tracker-a Međunarodne unije za telekomunikacije pokazuju da Crna Gora zauzima 14. mjesto na listi od 193 države članice Ujedinjenih nacija. Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP) je saopštila da je Crna Gora dobila 94 od mogućih 100 bodova.

 

- Sa 94 dobijena boda Crna Gora je značajno iznad prosječnog broja bodova koje su dobile države iz Evrope, koji iznosi 86,1, a koji je ujedno i najveći prosječan broj bodova koji je ostvario neki od svjetskih regiona, dodaje se u saopštenju.

 

Ispred Crne Gore nalaze se Dominikanska Republika, Australija i 11 evropskih država.

 

- U odnosu na države regiona Crna Gora je iza Slovenije, koja se nalazi na trećem mjestu sa 96 bodova i Srbije koja je na 13. mjestu sa 94,5 bodova, dok je bolje rangirana od Hrvatske koja je na 17. mjestu, takođe sa 94. boda, Bosne i Hercegovine, koja se nalazi na 35. mjestu sa 90 bodova, Alabanije koja se nalazi na 46. mjestu sa 88 bodova i Sjeverne Makedonije koja se nalazi na 50. mjestu, takođe sa 88 bodova - dodaju iz Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (EKIP).

 

Međunarodna unija za telekomunikacije (agencija Ujedinjenih nacija specijalizovana za oblast informaciono komunikacionih tehnologija-ICT) ravila je ICT Regulatory Tracker kao alat koji omogućava poređenje i identifikaciju trendova pravnog i regulatornog okvira za razvoj ICT sektora u pojedinim državama. 

 

Indikatori su grupisani u četiri klastera:

  • način funkcionisanja regulatora (Crna Gora je dobila 19 od mogućih 20 bodova);
  • regulatorne nadležnosti (naša zemlja je dobila 19 od moguća 22 boda);
  • regulatorni režim (Crna Gora je dobila 28 od mogućih 30 bodova);
  • stepen razvoja konkurencije (naša zemlja dobila je 28, tačnije maksimalan broj bodova).

 

- Na osnovu ukupno ostvarenog broja bodova i rezultata ostvarenih po pojedinim klasterima ICT Regulatory Tracker-a, zaključuje se da je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, kao nezavisno regulatorno tijelo u sektoru elektronskih komunikacija u Crnoj Gori, postigla visok nivo regulatornih performansi, kao i da je Crna Gora uspješno implementirala regulatorni okvir Evropske Unije za elektronske komunikacije i stvorila dobre uslove za razvoj ICT sektora, zaključuje se u saopštenju.