8 HTML tagova koje mnogi ne znaju

HTML - HyperText Markup Language je jezik za označavanje hipertekstova, odnosno tekstova koji sadrže linkove, slike, audio i video zapise.

8 HTML tagova koje mnogi ne znaju slika

HTML osnove može da nauči svako ko se potrudi. Međutim, mnogi programeri za neke HTML tagove ne znaju, a u radu im mogu biti prilično korisni. Evo o kojim tagovima je reč. 

 

<OPTGROUP>

 

 Zahvaljujući ovom tagu definišu se grupne opcije u padajućem meniju.

 

 <ABBR> 

 

 Ovaj tag se koristi kako bi se definisala skraćnica ili akronim.

 

 <ADDRESS>

 

 Zahvaljujući ovom tagu definišu se kontakt informacije.

 

 <DATALIST>

 

 Navedeni tag definiše moguće opcije za određeni input.

 

 <WBR>

 

 Ovaj tag određuje gde bi najbolje bilo da se prelomi tekst kada se ekran smanji.

 

 <TIME>

 

 Zahvaljujući ovom tagu označava se vreme i datum koji su korisnicima čitljivi, pri čemu će biti od koristi pretraživačima kako bi se dobili kvalitetniji rezultati.

 

 <TEMPLATE>

 

 Ovaj tag se koristi kako bi se sadržaj sakrio od korisnika. Ipak, pomoću Javascript-a sadržaj naknadno može biit prikazan korisnicima.

 

 <SUP>

 

 Pomoću ovog taga definiše se superskript tekst koji se prikazuje za pola karaktera iznad normalnog teksta.