Za sufinansiranje inovacione djelatnosti 230.000 EUR!

Raspisan Konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti kojim se podržavaju istraživačke ustanove i preduzeća, istraživači i inovatori.

Za sufinansiranje inovacione djelatnosti 230.000 EUR! slika

Ministarstvo ekonomskog razvoja Crne Gore raspisalo je Konkurs za sufinansiranje inovacione djelatnosti u 2022. godini, u ukupnom iznosu od 230.000 EUR. Konkursom je predviđeno sufinansiranje pet programskih linija koje su utvrđene Programom za inovacije 2021-2024. kojim se na različite načine podržavaju istraživačke ustanove i preduzeća, istraživače i inovatori.

 

 

- Programskom linijom podrške EUREKA projektima, za koju je opredijeljen i najveći iznos sredstava od 120.000 EUR, sufinansiramo projekte saradnje istraživačkih ustanova i preduzeća iz Crne Gore koji se odnose na njihovo učešće u svojstvu koordinatora ili partnera na EUREKA projektima - navodi se u saopštenju ministarstva.

 

Za stimulisanje pravnih ili fizičkih lica iz Crne Gore koja su u 2022. godini zaštitili svoj pronalazak patentom u zemlji ili inostranstvu ili su pokrenula proces međunarodne/evropske zaštite pronalaska opredijeljeno je 20.000 eura, a za aktivnosti koje se odnose na aktivno podsticanje inovacione kulture u Crnoj Gori, putem organizacije takmičenja inovativnih ideja, kampova za intenzivne obuke inovativnih startap timova ("bootcamps"), hakatona, motivacionih i sličnih događaja, kreiranja digitalnih alatki i drugih aktivnosti podrške inovacionoj djelatnosti - 20.000 eura.

 

- Realizacija edukativnih programa u S3 oblastima je programska linija u iznosu od 30.000 eura kojom se podržavaju aktivnosti koje se odnose na realizaciju intenzivnih edukativnih programa za studente i mlade istraživače i profesionalce u tekućoj godini konkursa, poput ljetnjih i zimskih škola, u oblastima pametne specijalizacije Crne Gore - navode iz ovog resora.

 

Za podršku učešću u EU Okvirnom programu za istraživanja i inovacije Horizont Evropa - Stub III Inovativna Evropa, koja se odnosi na pripremu projektnih prijava za učešće u Horizont Evropa (Evropski savjet za inovacije, Evropski inovacioni sistemi i Evropski institut za inovacije i tehnologiju) opredijeljeno je 40.000 EUR.

 

Konkurs je otvoren tokom cijele godine, sa izuzetkom programske linije EUREKA koja ima svoje specifične rokove, a prijavljivanje se vrši isključivo online i to putem portala www.inovacije.gov.me.